Problem z obrazem w Zorin OS 16

Szanowni Użytkownicy!

Przychodzę z zapytaniem ponieważ od czasu instalacji na nowo dystrybucji zorin os 16.2 dalej ten sam problem występuje lub nie taka konfiguracja jaka powinna być chodzi oto że po przestawieniu opcji w aplikacji nvidia " NVIDIA ( Performance Mode )obraz wygląda przeważnie w serwisie youtube jakby miał wyłączoną opcję sychronizacji pionową w grze ( rwie obraz po prostu w materiale video jak i pewnie jak dostrzegam po przewijaniu skrolem przeglądarke ) a jeżeli przestawie z powrotem Nvidia On-Demand to jakby obraz miał 30 fps... i widać to okiem nie taka jest płyność jak w windowsie i nie ma takich problemów o co chodzi z tym czy tak powinno być czy jak ? opcja Intel ( Power Saving Mode ) jest wygaśnieta a mam drugą kartę graficzną ( nvidia i intel zintegrowana więc też nie wiem o co chodzi ) jak miałem wersje zorin os 16.01 to w grach ten sam problem był ale rozumiem że coś takiego może być ale na pulpicie i jak się przegląda przeglądarkę ? :(( proszę o wsparcie mnie w tej trudnej sytuacji technicznej...

z poważaniem!

-ENGLISH TRANSLATION-

Dear Users!

I come with a question because since reinstallation of zorin os 16.2 distribution I still have the same problem or not the same configuration as it should be it's about that after changing the options in the nvidia application " NVIDIA ( Performance Mode ) " the image looks mostly on youtube as if it had disabled vertical sychronization option in the game ( it just crashes the image in the video and probably as I see after scrolling the browser ) and if I switch back to Nvidia On-Demand it's like the image has 30 fps.... and you can see it with the eye it is not as smooth as in windows and there are no such problems what is the matter with it or should it be like that or what ? Intel option ( Power Saving Mode ) is expired and I have second graphics card ( nvidia and intel integrated so I also don't know what's the matter ) when I had zorin os 16.01 version it was the same problem in games but I understand that something like that can be but on desktop and when browsing ? :(( please support me in this difficult technical situation....

sincerely!

Can you tell us about your hardware. cpu, RAM etc.
Which NVIDIA card do you have?

Spróbuj zaktualizować/ponownie zainstalować/zainstalować inną wersję sterownika NVIDIA

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.