Emacs vs Vim vs Nano πŸ“

Emacs Is A Gaming Platform for Windows, Mac and Linux. What is it Emacs?

Document editor similar to Vim.

beep beep... Π― Ρ€ΠΎΠ±ΠΎΡ‚
split thread to keep Tutorial tidy

Graphical explanation of 3 most popular editors in Linux.

4 Likes

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.