Instalacja zorina za maly dysk na system

@Ogrodnik. Hi and welcome to the Forum. I am afraid most posts on here are English language but maybe Google Translate can be used if you do not feel able to use English instead of your country language.

As for installation and partions on 2 physial drives, you may find this some help (but is in English):

@Ogrodnik. Cześć i witam na forum. Obawiam się, że większość postów tutaj jest w języku angielskim, ale może można użyć Tłumacza Google, jeśli nie czujesz się w stanie używać angielskiego zamiast języka swojego kraju.

Jeśli chodzi o instalację i partycje na 2 dyskach fizycznych, możesz znaleźć pomoc (ale jest w języku angielskim):