Problem with sound

I wondering what happens with a sound in Zorin before update release 39. When I started today Rhytmbox the sound in media player is not clear. Interference with something?
sudo apt-get -y install pulseaudio-equalizer
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
Nie udało się zainstalować niektórych pakietów. Może to oznaczać,
że zażądano niemożliwej sytuacji lub użyto dystrybucji niestabilnej,
w której niektóre pakiety nie zostały jeszcze utworzone lub przeniesione
z katalogu Incoming ("Przychodzące").
Następujące informacje mogą pomóc rozwiązać sytuację:

Następujące pakiety mają niespełnione zależności:
pulseaudio-equalizer : Wymaga: libpulse0 (= 1:13.99.1-1ubuntu3) ale 1:13.99.1-1ubuntu3.13 ma zostać zainstalowany
Wymaga: pulseaudio (= 1:13.99.1-1ubuntu3)
It wrote i need newer version.
Ok this help me in terminal.

sudo add-apt-repository universe
sudo add-apt-repository multiverse
sudo apt update
I mean missing package help but not harsh.

Don't we all... :wink:

Pulse...

1 Like

I repaired that issue with that.
Hello. I wondering if I can settings in my audio primary imput and output signal?
I have something that
actl info
Server String: /run/user/1000/pulse/native
Library Protocol Version: 33
Server Protocol Version: 35
Is Local: yes
Client Index: 892
Tile Size: 65472
User Name: bourne
Host Name: bourne-MS-7916
Server Name: PulseAudio (on PipeWire 0.3.49)
Server Version: 15.0.0
Default Sample Specification: float32le 2ch 48000Hz
Default Channel Map: front-left,front-right
Default Sink: alsa_output.usb-SENUCN_Digital_Hifi_Audio-00.analog-stereo
Default Source: alsa_input.usb-MV-SILICON_MV-AP82x_Audio_Effect_Debug_20180508-00.analog-stereo
Cookie: c433:2a48
Here link bluetooth - Replacing Pulseaudio with Pipewire in Ubuntu 20.04 - Ask Ubuntu

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.