Runescape installation

Hi. I was trying to install runescape by instructions from Download RuneScape - RuneScape but I ran into dependencies problem.

sudo apt install runescape-launcher
Skaitomi paketų sąrašai... Baigta
Konstruojamas priklausomybių medis       
Skaitoma būsenos informacija... Baigta
Nepavyko įdiegti kai kurių paketų. Tai gali reikšti, kad jūs
paprašėte neįmanomo dalyko, arba, jei jūs naudojate nestabilų
leidimą, kuomet kai kurie paketai dar nebuvo sukurti arba buvo
pašalinti iš "Incoming" aplanko.
Ši informacija gali padėti išspręsti šią situaciją:

Šie paketai turi neįdiegtų priklausomybių:
 runescape-launcher : Priklauso: libopengl0 bet jis nebus įdiegtas
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
sudo apt --fix-broken install

shows that everything in fine.

Hi Khnome

Try install synaptic. Then go Edit -> Fix Broken Package in synaptic.

Regards
Storm

Just shows
image
:frowning:

Have you recently added something to your sourcelist?

1 Like

Can you post a screen shot of the Sources list?
Mine looks like this:

Shorter than yours :smiley:

1 Like

@Storm can you point anything that might causing this error message in this list?

Try deactivate the runescape source first. It may be the one that is messed up.

1 Like

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.