Zorin OS Pro 17 unix odbc

dpkg: /var/cache/apt/archives/odbcinst_2.3.11-1_amd64.deb arşivi işlenirken sorun yaşandı (--unpack):
unixodbc-common 2.3.9-5ubuntu0.1 paketinde de bulunan '/etc/odbc.ini' dosyasının üzerine yazılmaya çalışılıyor
Paket açılacak: .../odbcinst1debian2_2.3.11-1_amd64.deb ...
Paket açılıyor: odbcinst1debian2:amd64 (2.3.11-1) ...
dpkg: /var/cache/apt/archives/odbcinst1debian2_2.3.11-1_amd64.deb arşivi işlenirken sorun yaşandı (--unpack):
libodbcinst2:amd64 2.3.9-5ubuntu0.1 paketinde de bulunan '/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libodbcinst.so.2.0.0' dosyasının
üzerine yazılmaya çalışılıyor
dpkg-deb: hata: yapıştır alt süreci (Broken pipe) sinyali ile sona erdirildi
Paket açılacak: .../libodbc1_2.3.11-1_amd64.deb ...
Paket açılıyor: libodbc1:amd64 (2.3.11-1) ...
dpkg: /var/cache/apt/archives/libodbc1_2.3.11-1_amd64.deb arşivi işlenirken sorun yaşandı (--unpack):
libodbc2:amd64 2.3.9-5ubuntu0.1 paketinde de bulunan '/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libodbc.so.2.0.0' dosyasının üzerine
yazılmaya çalışılıyor
dpkg-deb: hata: yapıştır alt süreci (Broken pipe) sinyali ile sona erdirildi
İşleme sırasında hatalarla karşılaşıldı:
/var/cache/apt/archives/odbcinst_2.3.11-1_amd64.deb
/var/cache/apt/archives/odbcinst1debian2_2.3.11-1_amd64.deb
/var/cache/apt/archives/libodbc1_2.3.11-1_amd64.deb
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)